Udržitelnost

Používání biopaliv má smysl pouze tehdy, jsou-li vyráběna udržitelně. Kvalita a sledovatelnost jsou velmi důležité pro to, aby naše výrobky splňovaly zákonné požadavky a byly bezpečné pro lidi, zvířata a životní prostředí.
V roce 2010 byla udělena GLASSOR ISCC-certifikace EU pro bionaftu, která jsou prodávána k použití jako bionafta / biopalivo.