Rozvoj podnikání

Bionafta je neropná nafta získaná esterifikací rostlinných olejů z určitých rostlin. Začlenění bionafty mezi přepravní paliva ze strany vlád je na celém světě podněcováno jako způsob omezení emisí skleníkových plynů.
Ať už na základě motivace nebo pověření, využití bionafty odráží pokus o zpoplatnění používání uhlíku, který silně narušuje tržní sílu a způsobuje nepravděpodobné mezinárodní obchodní toky a návrat příležitostí.
Bionafta je stále výjimkou mezi všemi rafinovanými energetickými produkty. Dle názoru společnosti zde dojde v dohledné budoucnosti k růstu příležitostí, které se jen zřídka vyskytují v oblasti silničních paliv.