Produkty

 • Biodiesel (RME, TME, UCOME, PME)
 • Ropa
 • Rostlinné oleje
 • Použitý olej na vaření
 • Upravené rostlinné oleje
 • Stabilizované živočišné / rostlinné směsi
 • Lůj (technický a krmný), vepřové sádlo, drůbeží tuk
 • Semena zeleniny
 • Glycerin a G-fáze
 • Topný olej
 • Masokostní moučka
 • Pokrutiny, expelery

BIONAFTA
Evropská unie si stanovila cíl zvýšení podílu biopaliv šetrných k životnímu prostředí na celkové spotřebě pohonných hmot na celkem 10 procent do roku 2020. Ve světle tohoto cíle a vzhledem k tomu, že ekologická udržitelnost bionafty se stala povinnou a je zajištěna prostřednictvím certifikace a kontrolních systémů, biopaliva představují významný prvek v dosahování cílů EU v oblasti klimatu, neboť poskytují nejlepší alternativu k fosilní motorové naftě. GLASSOR Trading se zaměřuje na výrobu inovativní bionafty.

OLEOCHEMICAL
Produkty jsou vyrobeny z obnovitelných surovin, rostlinných olejů a živočišných tuků. Vzhledem k současným obavám ohledně změny klimatu jsou v této oblasti vyvíjeny různé iniciativy. Pracujeme s živočišnými tuky, jako je lůj, vepřové sádlo a směsné živočišné tuky.

ENERGIE
Dodáváme masokostní moučku kategorie 1 do různých elektráren a cementáren, kde jsou tyto produkty používány jako alternativní palivo pro výrobu zelené elektřiny a / nebo ke snížení GHG (skleníkové plyny) / CO2.

Živočišný tuk kategorie 1 je také používán jako palivo pro výrobu elektrické energie, a ve velkém měřítku k výrobě bionafty. Kromě toho je GLASSOR také dodavatelem kategorie 3 živočišných tuků využívaných pro výrobu bionafty a je certifikován ISCC.

ŽIVOČISNÉ TUKY
Proteiny kategorie 3 zahrnující drůbeží moučku, moučku z peří, škvarky, rybí moučku, masokostní moučku a jehněčí a živočišné tuky, jako je drůbeží tuk a sádlo.